خدایا خودت بپذیر این اندک را

 

خیلی رلکس رلکس رلکستر ! داشتم روزه هامو میگرفت یهو

تیلیفون زنگ خورد و برادر عزیز تر از جان تا دلش میخواست

دعوامون کرد...

و گفت این مشکلی که تو داری ارتباط مستقیم با سیستم ایمنی داره

روووووووووززززززززززززهههههههههه می گیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

منم گفتم چشم دیگه نمیگیرم ناراحت

موقع افطار که میشه ارامش عجیبی میگیرم

آخه دنبال این آرامش کجا برم!؟؟

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهسا

سلام به دوست عزیز خودم خوبی؟ من فکر میکنم اینجاست که نیت آدما مهمه، مهم اینه که تو مث خیلی های دیگه از زیر بار واجبات شونه خالی نمیکنی، پس ازت قبوله. و اگه قرار باشه روزه برات ضرر داشته باشه همین خدا گفته نباید بگیری. پس آرامشت پابرجا. در هر دو حالت خدا را در نظر گرفتی. بهترین ها رو برات آرزو دارم التماس دعا

رضوان

خسته نباشي ! واقعا روزه مي گرفتي [تعجب]