کاش خوب می شنیدیم -1

 

 

 

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر از

حسین

برید همان جانباز صفین است

که تا مرز شهادت پیش رفت ! ! !


 


/ 1 نظر / 14 بازدید
سید

با همه اعتقادی که به این حرف مولا و آقایم دارم اما نباید آن طرف ماجرا را فراموش کرد که جانباز بودن و سابقه داشتن برای خیلی ها یک ارزش است که آن را باید ارج گذاشت و قدر نهاد