عرفه

 

با وجود اینکه خیلی دوست داشتم دعای عرفه ی امروز رو بهتر بخونم 

اما نشد 

کار خونه و امین و ...نذاشت اونطور که دلم میخواست استفاده کنمناراحت

.

.

.

جان عالم بر لب امد ای خدا مهدی نیامد ناراحت 

/ 1 نظر / 12 بازدید
رضوان

دست رو دلم نذار که خونه رفتم مسجد دانشگاهمون . البته دوستان قبلا توصیه کرده بودن که اونجا نرم برنامش خوب نیست یه حاج آقای کم سن و سالی بود که عمامه مشکی داشت ولی توی خوندن بعضی کلمه ها گیر می کرد خیلی هم بد می خوند . خدا رحم کرد وسط کار خسته شد سپرد به یکی از دانشجوها که خیلی خیلی بهتر خوند . بد تر از همه اینکه برنامه را در فضای باز گذاشته بودن . این فصل اینجا خیلی باد میاد . در حدی که یه تکه از زیر انداز هی بلند می شد میومد توی صورتم . مقنعم هم شش دور پیچ خورده بود . تا مغز استخونم یخ کرد . افتضاح بود [گریه] امروز صبح هم رفتم سمت مصلا تا رسیدم به نزدیکش صدا قطع شد . گفتم دیگه خوندن تموم شده . دوباره 2 کیلومتر برگشتم رسیدم نزدیک خونه دیدم صداشون میاد [اوه]