تو سایته پرشین نوشته باید مرورگرو بروز کرد و برنامه ی فلشو

نصب کرد تا گزینه ی 

BROWS پیدا شه !

منم بروز کردم اما نمیدونم این فلش کدوم فلشه! که باید نصب شه!

/ 1 نظر / 11 بازدید
رضوان

معمولا خودش پنجره مربوطه را میاره اگر نیاورد باید سرچ کنی برنامه را