نباید هرچیزی که میشنویم و بذاریم

به پای یه عده ی قلیل تند روی ها یی

که الانا 

زیاد هم خبری ازش نیست!

والا من هرچی میبینم کند رویه تا تند روی!

تو یه سایت به ظاهر اجتماعی اگه چهار خط حرف حساب

بخوای بزنی هیچکس یا نمیخونه !

و یا سعی میکنه یه جورایی بیاعتنایی کنه!

اما کافیه یه عکس از خودت بذاری

که مطابق میله اکثرتیه اون محیط به ظاهر اجتماعی باشه!

اونوقته که هزارتا قربون صدقه است که از درو دیوار شنیده میشه!

کافیه بدونن تو چه جور فکری داری تو سرت 

اونوقته که با وجود همه ی لحظات خوبی که قبلتر ها

داشتی باهاشون

بازم سعی میکنن ایگنورت! کنن

چرا چون خودشونو فقط صاحب فکر و سواد و اندیشه میدونند!

فوری تحت تاثیر همه نوع خبری که از سمته دیگه میاد قرار میگیرن

شعر میگن 

عکس میذارن

محکوم میکنن

اپیدمی شده دیگه 

 اصلا مهم نیست دیگه برام


/ 1 نظر / 12 بازدید
رضوان

پدر جو گيري بسوزه ! [نیشخند]