/ 7 نظر / 11 بازدید
مادر

رها بانو !یه سربیا وب فریون خان !جواب تونودادم.[عینک]

مادر

رها بانو من مادر 32ساله یه دختر 10ساله ویه پسر8ساله دارم .ازاستان جلگه ای .ازآشنایی با شما بسیاررررررر خوشحالم.[قلب]

مادر

آره مامانی [پلک]بله دوتا وروجک[قلب]نه مامانی ندارم.چشم هرچی مامانم بگه[نیشخند]رها بانو شماازفریدون خان میپرسیدین مادر مادرتونن[سوال]من ازخنده دل دردمیگرفتم [خنده][نیشخند]شمامامان هردویه مایی[نیشخند][قلب]دوست دارم مامانی[ماچ]

مادر

مامانی[لبخند]بابا حالش خوبه[سوال]شما نی نی هم داری[سوال]چرا تولدم یادت نبود مامانی[قهر] آی مامان رها [نگران]دوست دارم [ماچ]راستی مامانی[سوال] عکس گوشه وب کیه هان[سوال]مواظب بابا باش[نیشخند][زبان]

مادر

اللهییییییی آبجی قربونش بره[قلب] مامان رها جودی ابوت دیدی من ازنوع جلگه ایشم دومادتم عینهوبابالنگ دراز[قلب]دهه پنجاهی خوش تیپ[نیشخند]گفتم نگرانم نشی یه وقت ،خیالت جمع آدم حسابی مامان رها[نیشخند][خجالت][قلب]

مادر

مرسیییییی رهابانو[گل]