شغل یا خود ادم؟

 

نمیدونم چرا کسائیکه ترکی صحبت میکنن

وقتی میخوان تو محیطی کسی متوجه ی حرفاشون نشه

یهو میزنن اون کانال !

بدونه اینکه بدونن اطرافیانشون بلدن اصلن ! یا نه !

اخه شاید بفهمن چی دارید میگید!

ترکی رو مثال زدم اخه لهجه ها و زبونای دیگه از قبیل کردی ، خوب

احتمال فهمیده شدنشو همشهری پیدا کردنش کمتره

اما الاااا ماشالا خیلیا ترکی بلدن !

من خودم با اینکه یه ریشه ی ترکی دارم بجز چن کلمهی ساده متوجه نمیشم

چهارشنبه واسه کاری به جایی رفته بودم

مادر خانمی که داشت کارمو انجام میداد

دایما با گوشی موبایلش ترکی صحبت میکرد

اونم از نوع تبریزش قلب

هرزگاهی هم یه سری به دخترش میزد که داشت کار منو راه مینداخت

اما نمیدونست من چند کلمه ی ساده ی

بو چوخ مهم دی ! رو میفهمم !

 

 

 

 

در گوشی :

اصلا دوست ندارم ادما رو واسه ترس از شغل یا منافع

شخصی احترام کرد و کارشونو به بهترن شکل ممکن انجام داد !

 

 

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
رضوان

در پاسخ به قسمت درگوشی : راست می گی ولی من ناخودآگاه این کار را انجام می دم [متفکر]