مادر

 

 

شاید اگه مادر قدرشناسی باشم

هیچ چیز به اندازه ی اینکه امین بدون هیچ دلیلی و همینطوری 

که نیگاش میکنم به صورتم لبخند میزنه!

بزرگترین و زیباترین هدیه ی روز مادر نباشه...

اینو از حس رضایت تو چشمای مادرم فهمیدم

که وقتی تو جواب احوال پرسیش

میگم خوبم ! و لبخند میزنم ...

یه الهی شکری تو صداش میپیچه که دلم میخواد زانو بزنم در برابره

مهربونیاش و دنیامو به پاش بریزم ...

 

همین

/ 1 نظر / 11 بازدید

مادر روزت مبارک