این خانه که مال تو نیست

دلبسته ی دیوارهایش هستی که چه!

  

/ 1 نظر / 11 بازدید
رضوان

آدم به اماکن عمومی هم دلبسته میشه حتی به فضای مشاع !!!