خود را در آینه هزار تکه میبینم

نمیدانم من شکسته ام یا آینه ....

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
سید

من گرفتار من و آینه در تکثیر است جلوه ها می کند این من که در این تصویر است بسته راه نفس آینه را هی بدهید من در این آینه ها در خطر تبخیر است فوج فوج آینه در آینه نازل می شد من ولی در قفس آینه ای زنجیر است من پریشان تر از آن بود که می اندیشید این پریشانی عجب نیست که این تقدیر است بس من و آینه و آینه ها هست هنوز من گرفتار من و آینه در تکثیر است

رضوان

انکسار نور در آلودگی هواست ! نه تو شکستی نه آینه [نیشخند]