کاش خوی میشنیدیم-2

 

 

در شرایط فتنه، کار دشوارتر است!

تشخیص دشوارتر است!

البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می کند!

هیچ وقت نمی گذارد مردم از خدای متعال طلبکار باشند!

و بگویند

تو حجت را برای ما تمام نکردی!

راهنما نفرستادی،

ما از این جهت گمراه شدیم.

در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است.

دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است...

 

 

 

منتها چشم باز می خواهد!


 


/ 0 نظر / 12 بازدید