وقتی حالت خوب نیست

انتظار داری احوالت پرسیده شه

همین

زیاده؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
پرنیان

خیلی زیاده من حتی انتظار دیدن کسی را در کنارم هم ندارم