یه اتفاق عحیب

ازونجایی که مادر عزیز اتفاقاتی که

 میافته رو کمی بعد از وقوع برام تعریف میکنه 

و زیاد کلا اهل تعریف کردنه وقایع نیستند

من تازه فهمیدم که یک ماه پیش چه جریانی  پیش اومده بود واسشون

پدر و مادر تو منزل خواب بودند ساعت 3بعداز ظهر 

سه عدد دزد !استرسشیطان

یکی تو ماشین منتظر

و یکی هم قمه ! بدست

جلوی دره مغازه!در حال نگهبانی!تعجب 

تو روز روشن! 

سومی وارد مغازه شده !

و دخل مغازه رو جلوی چشم مغازه ی دیگه که

حاضرینش خیلی شیک در حال دیدن بودند!!!باز میکنه!! تعجبتعجب

خدا رو شکر چیزی داخل دخل نبوده

بعد میرن سراغ مغازه ای دیگه نبش خیابان!!!

کشون کشون گاو صندوق رو

میکشن وسط مغازه و ناکام از باز کردنه اون مغازه رو ترک میکنن!اوه

اصن کاری به مابقیه ماجرا ندارم 

کاری به اون دزد ها هم ندارم!!عصبانی

حرفه من مغازه ی روبروی مغازه ی پدرم بوده!منتظر

یه آژانس که چن تا راننده ای توش بودن که شاهده ماجرا بودن 

اونوقت یه زنگ به پلیس نزدن!!!به من زنگ بزن

بگن سه تا دزد یکی با قمه اینجاست!!!تعجب

پدر من بعد از یه ربع خودش میاد از خونه بیرون و جریانو میفهمه !!!وقت تمام

ینی حتی بعدش نیامدن زنگ خونه رو بززنو جریانو بگن!!!!خنثی

فقط شدن شاهد !

داریم کجا میریم ما؟؟

یه زمونی نقل و نبات دهان همه شده بودن مرفهین بی درد!!!

حالا این قشر مردم مرفه هستن؟

ای بابا 

خدا رحم کنه به اینهمه بیرحمی!

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
کوله پشتی

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم . چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .

رضوان

[متفکر] یه دبیر شیمی داشتیم ، تقریبا 15 سال پیش ، می گفت کرج تگزارس ایرانه . خیلی خطرناکه حالا شما تصور کن الان چی شده . یعنی الان اگه بگی بکو حرام و داعش نمایندگی زده تو کرج من تعجب نمی کنم . یه بار هم تو اتوبان چندتا ماشین ، ماشین مامان و بابام را متوقف کردن .شکر خدا بعد فهمیدن اشتباه گرفتن ول کردن رفتن ملت ما خیلی واکنش بخوان نشون بدن با موبایلشون فیلم می گیرن [ابله] اصلا یه وضعی ...

طلا خانوم

عزیزم شاهدین حتما فیلم این وقایعو دارن و حتما کیفیتشم خوب خاهدبود .در نتیجه فیلمو بگیرین بدین پلیس ک دزدا رو پیدا کنه!